Handleiding bouwstenen zorgpaden basis GGZ

Een zorgpad geeft, eenmaal uitgewerkt, antwoord op de vraag wie-doet-wat-wanneer-en-waarom als antwoord op de zorgvraag van de patiënt. De ‘Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz’ is ontwikkeld op basis van bestaande richtlijnen en beschikbare kennis om psychische problemen van mensen te diagnosticeren en te behandelen.
Samenwerkingsverbanden en zorggroepen in de eerste lijn kunnen de beschrijvingen gebruiken voor de optimalisatie van het zorgproces, en voor afstemming van de zorg tussen de huisartsenzorg en de generalistische basis GGZ, en met de gespecialiseerde GGZ.


november 2014:
Zorgpaden Depressie, Angst en Alcohol voor huisartsenzorg en BGGZ vernieuwd

De zorgpaden voor veel voorkomende psychische problemen (angst, depressie, problematisch alcoholgebruik) in de huisartsenpraktijk en de generalistische basis GGZ (BGGZ) zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe regelgeving.

Schema Bouwstenen voor GGZ-zorgpaden
Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik 
Zorgpad Angststoornissen
Zorgpad Depressie

Elk zorgpad beschrijft per stap (signaleren, diagnose, behandelinterventies, nazorg/
terugvalpreventie) de activiteiten, en geeft vuistregels voor de uitvoering en suggesties voor vragenlijsten en behandelinterventies. Uit een eerdere uitgave van de handleiding kunt u de volgende onderdelen nog downladen:

Inleiding en vragenlijsten
Zorgpad Signaleren en Screenen
Zorgpad Slaapproblemen


juli 2014:
Bouwstenen zelfmanagement en passende zorg

De 'Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg' is verschenen. Deze uitgave is ontwikkeld door het Landelijk Platform GGz in samenwerking met alle andere partijen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ. Namens InEen en het ROS-netwerk was Marlene de Regt lid van de stuurgroep van het Bestuurlijk Akkoord GGZ. De uitgave betreft uitgangspunten voor het leveren van passende zorg, die zo veel mogelijk een beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen met psychische problemen.

Bouwstenen zelfmanagement en passende zorg
Samenvatting - Bouwstenen zelfmanagement en passende zorg


Aan de slag?
Naast de Handleiding op schrift wordt er door het ROS-netwerk en het Trimbos-instituut samen gewerkt in implementatie- en scholingstrajecten. Procesbegeleiding vanuit de ROS’en in de regio en scholing vanuit het Trimbos-instituut of regionale scholingsinstituten kan in samenhang of separaat worden aangeboden. Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met het ROS-netwerk: www.ros-netwerk.nl en of het Trimbos-instituut.


Informatieve website over de veranderingen in de GGZ
De veldpartijen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ, hebben de belangrijkste informatie over de GGZ in 2014 gebundeld op een website. Op www.invoeringbasisggz.nl bieden de twaalf partijen, waaronder InEen en de LHV, informatie aan over de invoering van de generalistische basis GGZ en de veranderingen voor huisartsen, zorgverleners in de GGZ en patiënten.
Volg @eerstelijnsGGZ op twitter